Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad: Atsje van der Meer
Secretaris Yktje Schreuder